Preskoči na vsebino


Božični blagoslov družin 2016

BOŽIČNI BLAGOSLOV DRUŽIN  2016-17- Jože Vehovar

PONEDELJEK, 26.12.: Plat in Gaberce in Brestovec-prvi del (po 9.00. uri ) 

TOREK, 27.12.: Cerovec in Partizanska c.

SREDA, 28.12.:  Irje in Negonje zgornji del-Lesjak

ČETRTEK, 29.12.: Rog. Slatina I., Dom upokojencev, Mladinska, Izletniška,  Zdrav. Trg,  Pod  Bellv., Stritarjeva

PETEK, 30.12.: Steklarska, c,  Padlih ak.,  Rjavica, in  Tržišče pod cerkvijo

SOBOTA, 31.12.: Gradiški dol in Tekačevo

PONEDELJEK, 2.1: Prvomajska  ulica , Cesta na Boč,  Ratanska vas in Žibernik (brez blokov).

TOREK, 3.1.: Boč, Negonje- zgornji del

SREDA, 4.1.: Spodnje Sečovo

ČETRTEK, 5.1.: Tuncovec in Zg. Sečovo

PETEK, 6.1.: Lovska, Celjska, Gozdna,  in Prešernova. (od 10.30. ure naprej )

SOBOTA, 7.1.: Rog. Slatina II, Ul. 14. div., Vid Ivan. Cankarjeva, Aškerčeva, bloki, Zlatorogova

NEDELJA, 8.1. : Žibernik, bloki (po 12. uri)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOŽIČNI BLAGOSLOV DRUŽIN  2016-17- pater Ernest

PONEDELJEK, 26.12.: Sotelska in Brestovška cesta  (od 10.30 naprej)

TOREK, 27.12.: Linhartova, Kamenšek, Zalokar, Šlandrova in Župančičeva

SREDA, 28.12.: Lastine, ul. Talcev, Takalce, Levstikova, in Prnek (spodnji del)

ČERTEK, 29.12 Tržišče od Oberskih do Kota

PETEK 30.12. : Od Kota do   Štihovih

SOBOTA, 31.12. : Strma c. Tržaški hrib, Ul. Kozj. Odreda

PONEDELJEK, 2.1.:  Ceste

TOREK, 3.1.: Velike Rodne

SREDA, 4.1.: : Male Rodne

ČETRTEK, 5.1.  Topole in Temnik

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOŽIČNI BLAGOSLOV DRUŽIN  2016-17-Franci Strašek

ČETRTEK, 29.12. :Kamence in Brestovec- do Vehovarjevih

PETEK 30.12.: Rajnkovec – začetek na Knežcu

SREDA, 4.1.: Nimno, Vinec  Vidovica

ČETRTEK, 5.1. Gubčeva ul. in Ob progi

PETEK -6.1, : Spodnje Negonje, Ivanov Hrib in Ločen dol ( od 11.00 ure naprej)