VeroukPOVABILO OB ZAČETKU VEROUČNEGA LETA 2018/19 &nbsp; Počitnice so že &nbsp;za nami in otroci se že zbirajo v &scaron;olskih klopeh. Kot va&scaron; du&scaron;ni pastir vas DRAGI STAR&Scaron;I vabim, k zavzeti in lepi VERSKI vzgoji svojih otrok. &nbsp;Dobra verska vzgoja je temelj srečnih mladih rodov. Otroci, ki pridejo k verouku in doma nimajo opore v globoki in osebni veri star&scaron;ev, bodo v veri zelo hitro omagali. Otroci star&scaron;e gledajo in opazujejo va&scaron;o osebno vero ali nevero. Nehote vplivate na svojega otroka. - ZATO VAS PRISRČNO VABIM : 1)da bi &nbsp;vam domača cerkev &nbsp;vsako nedeljo &nbsp;bila kraj srečanja z Bogom za vas in va&scaron;ega otroka. 2)da bi se &nbsp;radi udeleževali srečanj in predavanj za star&scaron;e v okviru verouka. Prvoobhajanci in birmanci dobijo poseben program srečanj skozi vse leto. 3)da &nbsp;bi spremljali verouk svojega otroka: &nbsp;se zanimali za snov, ki jo obravnava otrok pri verouku, da pogledali domače naloge. 4)da &nbsp;bi skupaj praznovali cerkvene praznike; prazniki naj bodo družinski in osebni; naj bodo trenutek srečanja z Bogom in med seboj v družini. 5) da naročite in berete verski tisk: tudi glede vere in verskega življenja se moramo izobraževati. Naj otroci naročijo Mavrico, mladi Ognji&scaron;če in dama imejte tednik Družino. Toplo vam res priporočamo! &nbsp; KATEHETSKA NEDELJA bo na SLOM&Scaron;KOVO NEDELJO 23. 9.: zberemo se pri sv. ma&scaron;i ob 9.30. uri. &nbsp; OTRO&Scaron;KI PEVSKI ZBOR: &nbsp;ima pevske vaje vsako nedeljo pred sv. ma&scaron;o ob 8.30 uri. Prve vaje bodo 16.9. ob 8.30. uri Pridite z veseljem! PRIJAVNICA ZA PRVO LETO VEROUKA: Tisti, ki gredo prvo leto k verouku bodo prinesli prijavnice v nedeljo, 9. septembra k sv. ma&scaron;i ob 19.00. uri. Predavanje dr. Sebastjana Kristoviča za vse star&scaron;e prvega, drugega in tretjega razreda bo v nedeljo, 14. oktobra po večerni sv. ma&scaron;i &nbsp;Lepo vabljeni! Veroučne knjige in zvezke otroci dobijo pri prvi veroučni uri in jih takoj tudi poravnajo. &nbsp;Otroci od 2. do 9. razreda verouka kupijo tudi liturgične zvezke.. Liturgični zvezek nam pomaga bolje spoznati verske praznike in njihovo vsebino. Cena knjig in zvezkov je ista kot v knjigarni. PRISPEVEK ZA ČI&Scaron;ČENJE, VZDRŽEVANJE IN &nbsp;OGREVANJE VEROUČILNIC: Vas, dragi star&scaron;i &nbsp;napro&scaron;amo za pomoč in majhen prispevek za či&scaron;čenje, vzdrževanje in ogrevanje veroučilnic in sicer za &nbsp;otroke od 4. do 9. razreda velja pravilo: prvi otrok (najstarej&scaron;i) 10 EUR, vsak naslednji otrok pa &nbsp;5 EUR. Sami dobro veste, da so stro&scaron;ki ogrevanja &nbsp;visoki, zato vas prisrčno prosim za pomoč! Znesek se poravna v začetku veroučnega leta. Podpisana spričevala naj otroci vrnejo čimprej! &nbsp; VEROUK ZAČNEMO V PONEDELJEK, 10. SEPTEMBRA. &nbsp;http://zupnija-rogaska.rkc.si/index.php/content/display/16<![CDATA[Razpored verouka]]>