Božični blagoslov družin 2016BOŽIČNI BLAGOSLOV DRUŽIN  2016-17- Jože Vehovar PONEDELJEK, 26.12.: Plat in Gaberce in Brestovec-prvi del (po 9.00. uri )  TOREK, 27.12.: Cerovec in Partizanska c. SREDA, 28.12.:  Irje in Negonje zgornji del-Lesjak ČETRTEK, 29.12.: Rog. Slatina I., Dom upokojencev, Mladinska, Izletniška,  Zdrav. Trg,  Pod  Bellv., Stritarjeva PETEK, 30.12.: Steklarska, c,  Padlih ak.,  Rjavica, in  Tržišče pod cerkvijo SOBOTA, 31.12.: Gradiški dol in Tekačevo PONEDELJEK, 2.1: Prvomajska  ulica , Cesta na Boč,  Ratanska vas in Žibernik (brez blokov). TOREK, 3.1.: Boč, Negonje- zgornji del SREDA, 4.1.: Spodnje Sečovo ČETRTEK, 5.1.: Tuncovec in Zg. Sečovo PETEK, 6.1.: Lovska, Celjska, Gozdna,  in Prešernova. (od 10.30. ure naprej ) SOBOTA, 7.1.: Rog. Slatina II, Ul. 14. div., Vid Ivan. Cankarjeva, Aškerčeva, bloki, Zlatorogova NEDELJA, 8.1. : Žibernik, bloki (po 12. uri) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BOŽIČNI BLAGOSLOV DRUŽIN  2016-17- pater Ernest PONEDELJEK, 26.12.: Sotelska in Brestovška cesta  (od 10.30 naprej) TOREK, 27.12.: Linhartova, Kamenšek, Zalokar, Šlandrova in Župančičeva SREDA, 28.12.: Lastine, ul. Talcev, Takalce, Levstikova, in Prnek (spodnji del) ČERTEK, 29.12 Tržišče od Oberskih do Kota PETEK 30.12. : Od Kota do   Štihovih SOBOTA, 31.12. : Strma c. Tržaški hrib, Ul. Kozj. Odreda PONEDELJEK, 2.1.:  Ceste TOREK, 3.1.: Velike Rodne SREDA, 4.1.: : Male Rodne ČETRTEK, 5.1.  Topole in Temnik   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BOŽIČNI BLAGOSLOV DRUŽIN  2016-17-Franci Strašek ČETRTEK, 29.12. :Kamence in Brestovec- do Vehovarjevih PETEK 30.12.: Rajnkovec – začetek na Knežcu SREDA, 4.1.: Nimno, Vinec  Vidovica ČETRTEK, 5.1. Gubčeva ul. in Ob progi PETEK -6.1, : Spodnje Negonje, Ivanov Hrib in Ločen dol ( od 11.00 ure naprej)http://zupnija-rogaska.rkc.si/index.php/content/display/18