Krašenje cerkve v letu 2018  KRAŠENJE CERKVE  v LETU 2018        kdaj   katera  vas ali ulica      1. april-velika noč   Tržaški hrib, Zdraviliški trg, Ulica Kozjanskega    odreda in Vid Ivanuševa   8. april – bela nedelja   Tuncovec   15. april   Velike Rodne   29. april   Male Rodne   6. maj    Tekačevo   13. maj   Prnek in Brestovec   27. maj   Irje   3. junij   Spodnje Negonje   10.  junij   Zgornje Negonje   17. junij   Sodelavci Karitas   24. julij   Brestovška cesta   1. julij   Cerovec pod Bočem in Zgornje Sečovo   8.julij   Partizanska cesta   15. julij   Spodnje  Sečovo in Cvetlični hrib   22. julij   Bloki ob cerkvi in Levstikova ulica   29. julij   Rjavica   5. avgust   Tržišče   12. avgust Cesta na Boč in Ratanska vas   19. avgust Ceste, Plat in Gaberce   26. avgust Topole   2.  september Rajnkovec in Kamence   9. september Vinec, Nimno in Pristavica   16. september Ulica XIV. Divizije, Zlatorogova, Cankarjeva in Aškerčeva   23.september  Kidričeva ulica, Sončna ulica in Kot   7. oktober Kvedrova, Na Livadi,  Krpanova ulica, Kajuhova in Lastine   21. oktober Zahvalna nedelja -  biblična skupina   4. november zahvalna  nedelja Biblična skupina   11. november Sotelska, Steklarska in cesta padlih Aktivistov   25. november Žibernik, Vegova, ob Progi, Slomškova,       Zrinskega, Linhartov ulica, Ele Peroci in Plečnikova   december  adventni čas Prvomajska, Šlandrova, cesta na Bellevue, pod    Bellvuejem       Za božič Molitvene skupine    http://zupnija-rogaska.rkc.si/index.php/content/display/20