Krašenje cerkve v letu 2017KRAŠENJE CERKVE v ROGAŠKI SLATINI KRAŠENJE CERKVE  v LETU 2017    kdaj   katera  vas ali ulica 5. marec     postni čas   Žibernik, Vegova, ob Progi, Slomškova,       Zrinskega, Linhartov ulica, Ele Peroci in Plečnikova 9 april Cvetna nedelja Tržaški hrib, Zdraviliški trg, Ulica Kozjanskega   odreda in Vid Ivanuševa 16 april-velika noč   Tuncovec 30. april   Velike Rodne 7. maj   Male Rodne 14. maj    Tekačevo 28. maj   Prnek in Brestovec 4. junij   Irje 11. junij   Spodnje Negonje 18. junij   Zgornje Negonje 25. junij   Sodelavci Karitas 2. julij   Brestovška cesta 9. julij   Cerovec pod Bočem in Zgornje Sečovo 16. julij   Partizanska cesta 23. julij   Spodnje  Sečovo in Cvetlični hrib 30. julij   Bloki ob cerkvi in Levstikova ulica 6. avgust   Rjavica 13. avgust   Tržišče 20. avgust Cesta na Boč in Ratanska vas 27. avgust Ceste, Plat in Gaberce 3. september Topole 10. september Rajnkovec in Kamence 17. september Vinec, Nimno in Pristavica 24. september Ulica XIV. Divizije, Zlatorogova, Cankarjeva in Aškerčeva 1. oktober  Kidričeva ulica, Sončna ulica in Kot 15. oktober Kvedrova, Na Livadi,  Krpanova ulica, Kajuhova in Lastine 29. oktober Zahvalna nedelja -  biblična skupina 5. november zahvalna  nedelja Biblična skupina 12. november Sotelska, Steklarska in cesta padlih Aktivistov 3. december  adventni čas Prvomajska, Šlandrova, cesta na Bellevue, pod   Bellvuejem   Za božič Molitvene skupine    http://zupnija-rogaska.rkc.si/index.php/content/display/20