Preskoči na vsebino


Duhovna misel

Gospod, nujno potrebujemo svetnike!
Nobena uredba in noben ukrep, 
noben narod in nobena kultura ne more obstati,
če ga v ozadju ne podpira moralno zadržanje,
ki ga prinaša samo notranje spreobrnjenje. 
In to globoko spremenjenje našega življenja
nam morejo prinesti edino svetniki - 
ljudje, ki so prišli tebi prav blizu.

Gospod, podeli nam jih, podeli nam jih, 
da bo tudi naš narod stal blizu tebe, 
da bo živel iz tvoje bližine! 
Svetost je naše življenjsko vprašanje.
Če bomo imeli dovoli ljudi, 
ki se Tebi, našemu Bogu, tako prepustijo,
da jih popolnoma preustvariš in narediš
za orodje svoje milosti in slave, 
bomo čutili, da je naš narod v tvojem varstvu.

Gospod, nisi nam dal nobenih kalupov za svetost.
Tvoja Cerkev časti 
svete berače in kralje in duhovnike, 
svete vojake in zakonske žene in delavce,
svete kmete in otroke in redovnice. 
Vsak je bil drugačen, 
imel je drugačne milosti in drugačne slabosti.
Vsem je bilo skupno samo eno;
njihova popolna predanost iz ljubezni.

Gospod, nauči nas te ljubezni! 
Kajti živimo v času, ko govorjenje in pisanje
strokovnjakov in časnikarjev ne zadošča več,
da bi postale razumljive in žive 
nujno potrebne resnice, 
ki morejo rešiti in obvarovati naš narod.

V takem času mora ljubezen svetnikov,
njihovo delo in njihovo trpljenje ustvarjati
novo abecedo, ki razodeva tvojo resnico. 

Gospod, zaradi desetih pravičnih 
si bil pripravljen prizanesti Sodomi in Gomori.
Nisi jih našel. 
Koliko svetnikov bi bilo potrebnih,
da bi prizanesel našemu narodu?
Mogoče manjka samo eden?
Gospod, ali manjkam jaz? 
                                                Paul Roth
Print Friendly and PDF