MOLITEV PRI BOŽJEM GROBU NA VELIKO SOBOTOMOLITVE PRI BOŽJEM GROBU NA VELIKO SOBOTO   Od 8-9. ure: Soteljska, Brestovška, Steklarska c., Padlih aktivistov., Rjavica, Tržišče in na Livadi pod cerkvijo. Od 9-10. ure: Ceste, , Ratanska vas; Cesta na Boč,  Žibernik in Prvomajska ulica. Od 10-11. ure: Cesta ob treh ribnikih,  Šlandrova, Župančičeva, , Cerovec in Partizanska c., Tuncovec in Zg. Sečovo. Od 11-12. ure: Strma c. Tržaški hrib, Ul. Kozj. Odreda, Irje, Negonje, Gubčeva ul. in Ob progi. Od 12-13. ure:  Gozdna ulica Topole in Male Rodne, Velike Rodne Od 13-14. ure: Zdrav. Trg, Pod bellevuejem, Stritarjeva, Rog. Slatina II, Ul. 14. div., Vid Ivanuševa, Cankarjeva, Aškerčeva, in bloki. Od 14-15.ure:  Gradiški dol in Tekačevo in  Lastine, Ulica Talcev, Takalce, Levstikova in Prnek. Od 15-16.ure: Spodnje Sečovo, Katarina ,Brestovec Lovska in  Celjska cesta. Od 16-17. ure: Dom upok.,  Mladinska in Izletniška Prešernova in skupina Prenova v Duhu,  Žibernik- bloki,  Ivanov Hrib in Ločen dol. Od 17-18. ure: Plat in Gaberce, Brestovec , Rajnkovec, Nimno, Vinec, Vidovica, Miklavževa druščina, pevci, biblična skupina.   PRISRČNO VABLJENI! Vzemimo si čas  za Gospoda!!!https://zupnija-rogaska.rkc.si/index.php/content/display/152