Krašenje cerkve v letu 2021  KRAŠENJE CERKVE  v LETU 2021        KDAJ   KATERA  VAS ALI ULICA     18. april   Tuncovec   25. april Tržaški hrib, Zdraviliški trg, Ulica Kozjanskega    odreda in Vid Ivanuševa   2. maj   Velike Rodne   9.maj   Male Rodne   16. maj   Spodnje Negonje   30. maj   Zgornje Negonje   7.junij  Irje   14. junij   Brestovška cesta   27.junij   Partizanska cesta   4. julij Bloki ob cerkvi in Levstikova ulica   11. julij   Spodnje  Sečovo in Cvetlični hrib   18. julij   Cerovec pod Bočem in Zgornje Sečovo     25. julij   Rjavica   1. avgust   Tržišče   8. avgust Cesta na Boč in Ratanska vas   15. avgust Ceste, Plat in Gaberce   22. avgust Topole   29. avgust  Rajnkovec in Kamence   5.  september Vinec, Nimno in Pristavica   12. september Ulica XIV. Divizije, Zlatorogova, Cankarjeva in Aškerčeva   29. september  Kidričeva ulica, Sončna ulica in Kot   26. september  Tekačevo in Lovska ulica   3. oktober Kvedrova, Na Livadi,  Krpanova ulica, Kajuhova in Lastine   10. oktober Prnek in Brestovec   17. oktober  Sotelska, Steklarska in cesta padlih Aktivistov   22. oktober   Prvomajska, Šlandrova, cesta na Bellevue, pod    Bellvuejem    7.november Biblična skupina   15. november Žibernik, Vegova, ob Progi, Slomškova,       Zrinskega, Linhartov ulica, Ele Peroci in Plečnikova   29. november  Molitvene skupine za advent  https://zupnija-rogaska.rkc.si/index.php/content/display/20