Župnijski Pastoralni svetČLANI  ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA 2015-2020 ROGAŠKA SLATINA- MESTO: Ožura Marija,  Pobežin Leopold, Bertoncelj Tone BRESTOVEC in PRNEK  -  Rusl Jože    CEROVEC POD BOČEM IZ ZGORNJE SEČOVO Šarlah Zdravko in Perkovič  Marjan CESTE IN PLAT: Drofenik Ivanka        GABERCE, VINEC, VIDOVICA IN  NIMNO  -Zobec Janez in Zobec Vlado IRJE:   Berglez Stanko,  Pešič Dragica,   MALE IN VELIKE RODNE: Boršič Marica RJAVICA IN RAJNKOVEC: Prah Alenka TOPOLE: Šramel Alojz NASELJE PROTI SVETI TROJICI: Sekirnik Janez SPODNJE IN ZGORNJE NEGONJE:   Korez Jožica,   TEKAČEVO: Medved Tobias TRŽIŠČE: Petek Lijana TUNCOVEC IN SPODJE SEČOVO:   Gaberšek Marija, Delivci sv. obhajila: Belcer Janko,   Pobežin Leolod  in Šarlah Zdravko. ključarji: Cvetko Edo,  Cverlin Ciril, Gril Leopold,  Kovačič Jože, Krašovec Erih, Križanec Toni,  Medved Tobias, Plemenitaš Jože, Mlinarič Ivan, Sajko Anton Sekirnik Janez, Šket Sandi Žgajner Radko in Žumer Mirko. Predstavnica  Karitas- Čoh Milena Predstavnica  mladih: Klavdija Nušinović in dr. Plahuta Irena Cerkveni pevski zbor : Pirš Tanja in Sinko Drago Molitvene skupine : Pobežin Angelca;  Miklavževa druščina: Rothmeier  Klančnik Greta postrežba ob prireditvah- Stiplovšek Zinkahttps://zupnija-rogaska.rkc.si/index.php/content/display/21