Božični blagoslov družin 2021BOŽIČNI BLAGOSLOV DRUŽIN  2021-22 NEDELJA, 26.12. 2021: Sotelska in Brestovška cesta  (od 10.30 naprej)   PONEDELJEK, 27.12.: Ceste in Velike Rodne TOREK, 28.12.:  Kamence in Brestovec- do Vehovarjevih SREDA, 29.12.: Tržišče od Oberskih do Štihovih ČETRTEK,30.12.: Rog. Slatina II, Ul. 14. div., Vid Ivan. Cankarjeva, Aškerčeva, Zlatorogova in bloki PETEK, 31.12.: Gradiški dol in Tekačevo NEDELJA, 2.1.: Lastine, ul. Talcev,Takalce, Levstikova in Prnek (spodnji del) PONEDELJEK: 3.1.: Spodnje Sečovo TOREK, 4.1.:Lovska, Celjska, Gozdna  in Prešernova SREDA, 5.1.: Plat in Gaberce in Brestovec-prvi del ČETRTEK, 6.1.: Spodnje Negonje, Ivanov Hrib in Ločen dol (od 9.30. ure naprej) PETEK, 7.1.: Prvomajska  ulica , Cesta na Boč,  Ratanska vas in Žibernik (brez blokov). SOBOTA, 8.1.:  Partizanska cesta in Cerovec   BLAGOSLOV VAŠEGA DOMA  BO NA VSAKI DVE LETI. V ČASU BLAGOSLOVA SO sv. MAŠE MED TEDNOM SAMO ZJUTRAJ.   BOŽIČNI BLAGOSLOV DRUŽIN  2022-23   PONEDELJEK, 26.12. 2022: Rajnkovec – začetek na Knežcu TOREK, 27.12.: Steklarska, c,  Padlih ak.,  Rjavica, in  Tržišče pod cerkvijo. SREDA, 28.12.: Linhartova, Kamenšek, Zalokar, Šlandrova in Župančičeva ČETRTEK, 29.12.: Rog. Slatina I., Dom upokojencev, Mladinska, Izletniška, Zdrav. Trg,  Pod  Bellv., Stritarjeva PETEK, 30.12.: Male Rodne, Topole in Temnik SOBOTA, 31.12.:  Boč, Negonje- zgornji del PONEDELEJEK, 2.1.: Žibernik – bloki – po 12. uri TOREK, 3.1.: Tuncovec in Zg. Sečovo. SREDA, 4.1.: Gubčeva ulica in Ob progi ČETRTEK, 5.1.: . Irje PETEK, 6.1.: Strma c. Tržaški hrib, Ul. Kozj. Odreda- od 9.30. ure dalje… Sobota.7.1. : Nimno, Vinec in Vidovicahttps://zupnija-rogaska.rkc.si/index.php/content/display/336