KATEHETSKO PISMO ZA VEROUČNO LETO 2020 – 2021KATEHETSKO PISMO ZA VEROUČNO LETO 2020 – 2021  »V ČASU KORONAVIRUSA COVID-19«    Spoštovani starši, dragi veroučenci!  Pred nami je novo pastoralno katehetsko leto 2020-2021, ki je zavito v skrivnost. Ne vemo namreč natančno, kaj vse nas pravzaprav čaka v prihodnjem letu, čeprav kljub temu skrbno načrtujemo izvedbo veroučnega leta. Skupaj se lahko sprašujemo: Ali bomo lahko končno bolj svobodno zadihali in se vrnili nazaj k sv. mašam brez omejitev in k rednemu verouku …? Nihče v tem trenutku ne more dati odgovora na to vprašanje. Vsi smo v pričakovanju in zaupamo, da bo virus Covid-19 čim prej »naša preteklost«. Bolj, kot odgovor na zastavljeno vprašanje pa je na mestu iskanje različnih možnosti, kako najbolje odgovoriti na razmere, s katerimi se bomo srečavali skozi celotno veroučno leto. V tem trenutku je pomembno, da aktivno spremljamo razmere in iščemo načine, kako začeti novo veroučno leto. Čas pandemije je pokazal marsikaj: našo nebogljenost, šibkosti, pa tudi marsikaj dobrega in spodbudnega. Mnogi so z odobravanjem sprejeli, da so lahko udobno, kar od doma, pred ekrani ali pred radijskimi sprejemniki spremljali sv. maše, saj je bila takrat to edina možna rešitev. Ko pa so se razmere glede širjenja okužbe delno izboljšale in bi lahko bili že navzoči pri sv. mašah po cerkvah, so nekateri ostali še vedno doma. Razumem, da je pri nekaterih prisoten strah in tudi nošenje mask je za nekatere velika pokora. Vendarle pa je čisto nekaj drugega biti dejansko navzoč pri sv. maši, skupaj z občestvom ali pa zgolj spremljati prenos sv. maše prek javnih občil. Jezus pravi, da tam, kjer sta dva ali so trije zbrani v njegovem imenu, je on sam v njihovi sredi (prim. Mt 18, 20). Ko smo torej ljudje odprti za stik z Bogom in ko iskreno iščemo Božjo bližino, pa naj bo to ob poslušanju Božje besede, ali pri sv. evharistiji, ali ko v zaupni molitvi povzdigujemo svojega duha, lahko začutimo, da smo ena sama Božja družina, ki jo je zbral vstali Jezus Kristus z namenom, da bi utrdil našo vero in nas naredil za svoje pričevalce.   NEKAJ MISLI ZA STARŠE IN VEROUČENCE Papež Frančišek je v okrožnici Luč vere zapisal: »V družini vera spremlja vsa življenjska obdobja, od otroštva naprej. Otroci se naučijo zaupati ljubezni svojih staršev. Zato je pomembno, da starši skupaj živijo vero v družini, ki spremlja zorenje vere otrok«.   Kristjan je kristjan takrat, ko izpoveduje vero, obhaja zakramente, živi zapoved ljubezni do Boga in bližnjega ter moli. Vse to se naj bi naučili v osnovni celici družbe – v družini. Cerkev pa nam pri tem pomaga, saj se pri verouku pripravljamo na prejem zakramentov, spoznavamo božje zapovedi in se učimo moliti. Zavedati pa se moramo, da verouk ne more nadomestiti družinske verske vzgoje. V novem veroučnem letu velja najprej beseda dobrodošlice vsem otrokom, ki bodo letos prvič prišli k verouku. Pozdrav vam, dragi starši prvošolcev. Veliko božjega blagoslova in uspeha ter lepega sodelovanja vam želimo! Začetek šolskega in veroučnega leta nas vabi, da skupaj stopimo na pot odkrivanja lepote vere in krščanskega življenja, in s tem poglobimo svoj osebni odnos do Boga.  Za vzgojo naše mladine je potrebno sodelovanje družine, šole in Cerkve. Idealno bi bilo, da bi se vzgoja teh treh ustanov med seboj dopolnjevala in potrjevala. Sestavni del verske vzgoje pa sta tudi posredovanje verskega znanja in uvajanje v življenje po veri, za kar vam bomo tudi v letošnjem letu v pomoč duhovnik, katehistinje, animatorji in celotno verno občestvo.  Vsi skupaj radi molimo za mlade, da se bodo veselili svoje vere in si prizadevali, da bi živeli vedno trdnejšo in bolj velikodušno vero. Mladi ljudje hočejo nekaj velikega v življenju. Srečanje s Kristusom, ko se pustijo osvojiti in voditi njegovi ljubezni, razširja obzorje življenja in mu daje trdno upanje, ki ne razočara K verskemu življenju prav gotovo spada reden obisk nedeljske sv. maše. Nedeljska sveta maša je srečanje z Jezusom in tako višek uvajanja v krščanstvo in temelj naše vere v Jezusa Kristusa. Pri maši se osebno srečamo z Gospodom, mu prinašamo svoje skrite prošnje, težave in zahvale ter si »napolnimo baterije« za prihajajoč teden. Zato vas spoštovani straši, dragi otroci vabimo k rednemu obisku sv. maše. Otroci dobijo na koncu maše liturgične listke, ki jih nalepijo v liturgični zvezek. Liturgični zvezek ni namenjen samo  preverjanju obiska nedeljske maše, ampak želi biti pripomoček in spodbuda za reden obisk nedeljske sv. maše. Tako kot lani bodo tudi letos veroučne maše, ki jih bodo oblikovali veroučenci različnih razredov. Verouk začenjamo točno, z zamujanjem se ovira potek ure. Starši, prosimo vas, da izostanek od verouka opravičite osebno, po mailu ali po telefonu. V okviru verouka vas vabimo, da si vaš otrok izbere dejavnosti, kot so: ministrantska služba, bralci Božje besede (starejši otroci in starši), pevski zbor (Žarek in Biser), Slomškovo bralno priznanje, sodelovanje ob miklavževanju, oratorij (ki ga žal letos med počitnicami ni bilo, a ga načrtujemo tudi v prihodnje) To sodelovanje otrok se ovrednoti tudi v spričevalu. Veroučna šola oz. verouk naj ne bo samo še en dodatni krožek ali dejavnost na vašem in otrokovem koledarju. Naj bo verouk resnično šola za življenje. Vera, ki smo jo vsi skupaj prejeli od naših prednikov, naj bo vera življenja oziroma naše življenje. Z upanjem na dobro sodelovanje v letošnjem veroučnem letu vam želimo lep in blagoslovljen začetek šolskega in katehetskega leta in vas lepo pozdravljamo. Naj pastoralno leto spremlja Božji blagoslov, da bo prepoznavno po naših sadovih in ne le po naših besedah. Združimo se v molitvi, da zaupanje v Gospodovo moč premagamo situacijo v kateri smo se znašli! Vaši kateheti: župnik Jože, Klavdija in Jožicahttps://zupnija-rogaska.rkc.si/index.php/content/display/424