Razpored dejavnosti birma 2017Razpored dejavnosti za sveto birmo   2017   Slovesnost prvega svetega obhajila bo v soboto, 22. Aprila ob 10.00 v župnijski cerkvi v Rogaški Slatini.          DEJAVNOSTI PRED SVETO BIRMO           Vsi birmanci naj prinesejo k naslednji veroučni uri  spričevalo (če ga še imajo doma).   Začetek devetdnevnice: Na veliki četrtek (13. aprila) zvečer vabimo vse birmance in starše k večerni sv. maši (ob 19. uri) in bedenju z Jezusom na Oljski gori. Birmanci bodo prišli še na veliki petek zvečer ob 18. uri in na veliko soboto zvečer. Na veliko Noč gredo skupaj z starši k sv. maši kadar želijo. Vsi birmanci pa se zopet zberejo skupaj in sicer v ponedeljek 17. aprila zvečer pri devetdnevnici, ki bo trajala še do petka.   Preizkus znanja ali izpit bodo imeli birmanci v četrtek, 6. aprila pri rednem verouku.   Srečanje birmancev in staršev z g. Dekanom (ki poroča g, Škofu o pripravljenosti birmancev) bo v četrtek, 20.4. ob 18. 30. uri. Vabljeni tudi vsi starši…   Spoved za birmancev, starše in botre bo na veliki četrtek, 13. aprila zvečer od  17.00  ure dalje. Lepo vabljeni!   Cerkev za birmo okrasijo starši . Navadno zberemo denar in potem cvetličar okrasi. (10 EUR).    V spomin na sv. birmo prejme birmanec (birmanka) rožni venček  in molitvenik kristjan moli. Ta dar podarijo birmancu ali birmanki botri! Lahko pa mu kupijo tudi Sv. Pismo- je zelo priporočljivo!!!!   Na  slovesnosti sv. birme  se zberejo birmanci, birmanke in botri v klopeh v cerkvi  9.40 uri.   Kot vedno doslej bo na voljo  domač fotograf g. Zorin, ki vam bo po naredil poseben album z štirimi slikami. Pri njem lahko dobite tudi  video.     Po slovesnosti je najprej slikanje pred glavnim oltarjem v cerkvi (ZATO OSTANEMO VSI V CERKVI!). Prosim, držimo se reda  da bo slovesnost  lahko lepa !   Vse dodatne informacije dobite osebno ali po telefonu na številko: 031-363-470 https://zupnija-rogaska.rkc.si/index.php/content/display/44