Blagoslov Velikonočnih jedil BLAGOSLOV  VELIKONČNIH JEDIL I. 1. Topole 1 Terbovc - križ ob 9.30 2. Topole 26 Debelak - križ ob 9.45 3. Male Rodne Cerkev ob 10.00 4. Tekačevo 43 Mesarič - križ ob 10.30 5. Tekačevo 15 Jakopina- hiša ob 10.45 6 Cesta na Boč 9 Pažon - hiša ob 11.00 7 Spodnje Negonje Colnarič-križ ob 11.15 8. Zgornje Negonje Mijošek - križ ob 11.30 9 Irje Križ pri igrišču Ob 11.45 10. Irje 44 Ingolič - kapelica ob 12.00 11. Partizanska c. 19 Plevčak - križ ob 12.15 12. Cerovec 3 Jus - kapela ob 12.30 13. Cerovec 19 Čonč-kapela ob 12.45 14. Zgornje Sečovo Pobežin - kapela ob 13.00 15.  Cerovec 47 Čonžek - kapela ob 13.30 16. Tuncovec Jančičeva kapelica Ob 13.45 17 Spodnje  Sečovo Gaberšek-  kapela ob 14.00 18. Rjavica 23 Strašek  -  križ ob 14.15 19. Tržišče Juneževa domačija ob 14.30 20. kapela Sveta Ana ob 15.00 21. Župnijska cerkev Sveti križ ob 16.00 22. Župnijska cerkev Sveti križ ob 17.00     BLAGOSLOV  VELIKONČNIH JEDIL II: 1. Pernek - cerkev Sv. Trojica ob 10.00 2. Velike Rodne Križ med kostanji ob 10.30 3. Ceste 10 Kovačič - križ ob 11.00 4. Plat Sinko  - križ ob 11.15 5. Plat 26 Gaberšek - hiša ob 11.30 6. Gaberce 4 Drofenik  - križ ob 12.00 7. Ceste 25 Rak - križ ob 12.15 8. Kamence 6 Vehovar - kapela ob 12.30 9. Kamence 9 Kregar - kapelica ob 12.45 10. Vinec 3 Hernaus - kapela ob 13.15 11. Nimno 6 Debelak - križ ob 13.45 12. Pristavica 7 Firar  -  hiša ob 14.00 13. Rjavica 4 Tomanov križ ob 14.15          https://zupnija-rogaska.rkc.si/index.php/content/display/48