OsmrtnicaO S M R T N I C A V NEBEŠKI DOM JE ODŠLA   ROJENA : STANUJOńĆA : sv. MAŠA: v POGREB:       https://zupnija-rogaska.rkc.si/index.php/content/display/8