Preskoči na vsebino


Krašenje cerkve v letu 2017

KRAŠENJE CERKVE v ROGAŠKI SLATINI

KRAŠENJE CERKVE  v LETU 2017

   kdaj

  katera  vas ali ulica

5. marec   

 postni čas

 

Žibernik, Vegova, ob Progi, Slomškova,       Zrinskega, Linhartov ulica, Ele Peroci in Plečnikova

9 april

Cvetna nedelja

Tržaški hrib, Zdraviliški trg, Ulica Kozjanskega   odreda in Vid Ivanuševa

16 april-velika noč

  Tuncovec

30. april

  Velike Rodne

7. maj

  Male Rodne

14. maj 

  Tekačevo

28. maj

  Prnek in Brestovec

4. junij

  Irje

11. junij

  Spodnje Negonje

18. junij

  Zgornje Negonje

25. junij

  Sodelavci Karitas

2. julij

  Brestovška cesta

9. julij

  Cerovec pod Bočem in Zgornje Sečovo

16. julij

  Partizanska cesta

23. julij

  Spodnje  Sečovo in Cvetlični hrib

30. julij

  Bloki ob cerkvi in Levstikova ulica

6. avgust

  Rjavica

13. avgust

  Tržišče

20. avgust

Cesta na Boč in Ratanska vas

27. avgust

Ceste, Plat in Gaberce

3. september

Topole

10. september

Rajnkovec in Kamence

17. september

Vinec, Nimno in Pristavica

24. september

Ulica XIV. Divizije, Zlatorogova, Cankarjeva in Aškerčeva

1. oktober

 Kidričeva ulica, Sončna ulica in Kot

15. oktober

Kvedrova, Na Livadi,  Krpanova ulica, Kajuhova in Lastine

29. oktober

Zahvalna nedelja -  biblična skupina

5. november zahvalna  nedelja

Biblična skupina

12. november

Sotelska, Steklarska in

cesta padlih Aktivistov

3. december

 adventni čas

Prvomajska, Šlandrova, cesta na Bellevue, pod   Bellvuejem  

Za božič

Molitvene skupine